Cơ bản AutoIT No GUI


Cơ bản AutoIT sẽ cho bạn một nền móng để các bạn nhận thức được lập trình thực sự là bạn đang làm gì? Cũng như giúp bạn vừa học theo kiểu top-down, vừa học theo kiểu bottom-up, vừa vững kỹ thuật, vừa tạo hứng thú trong việc tự nghiên cứu, tìm tòi lập trình

Những người tham gia Những người tham gia Những người tham gia Những người tham gia Những người tham gia Những người tham gia Những người tham gia Những người tham gia Những người tham gia Những người tham gia +90
Có 101 người tham gia

.

Giới thiệu về khóa học

Trước đây mình hướng dẫn một lèo, nhưng sẽ không hiệu quả và vì vậy thay vì tích hợp chung hết, mình sẽ tách một khóa học AutoIT ra làm nhiều phần và một trong những phần mở đầu là Cơ bản AutoIT No GUI.

Cơ bản AutoIT sẽ cho bạn một nền móng để các bạn nhận thức được lập trình thực sự là bạn đang làm gì? Cũng như giúp bạn vừa học theo kiểu top-down, vừa học theo kiểu bottom-up, vừa vững kỹ thuật, vừa tạo hứng thú trong việc tự nghiên cứu, tìm tòi lập trình.

Khóa học này không đè nặng về kỹ thuật, nhưng sẽ hơi nhám chán vì chưa đụng tới GUI cũng như một số hàm tương tác trong Windows, vì vậy trước khi học khóa học này, bạn cần xem qua loạt bài Sơ khởi lập trình để hiểu tại học lập trình là lập trình như thế nào, và tại sao các bạn hay nhàm chán khi bắt đầu vào những bài đầu tiên như thế này cũng như phương pháp học tập.

Khóa học bao gồm:

  • Các kiến thức cơ bản về lập trình AutoIT
  • Các kiến thức về biến, hằng, toán tử trong AutoIT
  • Các kiến thức về cấu trúc điều kiện và cấu trúc lặp trong AutoIT
  • Các kiến thức về sử dụng các hàm InputBox, File trong AutoIT

Kết quả nhận được từ khóa học

Khóa học này là nền tảng cần và đủ để lập trình AutoIT, kết thúc khóa học này, bạn sẽ:

  • Biết cách sử dụng một số cấu trúc cơ bản để xử lý một số bài toán trong thực thế
  • Tạo được chương trình đơn giản cho riêng mình
  • Làm nền tảng vững và chắc để phát triển lên bước tiếp theo

Đối tượng thích hợp

Khóa học này không yêu cầu các bạn phải biết trước gì cả, nhưng khuyến khích các bạn:

  • Đã xem qua khóa học Sơ khởi lập trình
  • Có tinh thần tự học, dám đương đầu với khó khăn và dám giải quyết khó khăn
  • Có tinh thần trách nhiệm

Điều kiện để học

Không có điều kiện yêu cầu học.


THAM GIA KHÓA HỌC

Cơ bản AutoIT No GUI

Cơ bản AutoIT sẽ cho bạn một nền móng để các bạn nhận thức được lập trình thực sự là bạn đang làm gì? Cũng như giúp bạn vừa học theo kiểu top-down, vừa học theo kiểu bottom-up, vừa vững kỹ thuật, vừa tạo hứng thú trong việc tự nghiên cứu, tìm tòi lập trình


Top