Lập trình là lập trình


Trước khi học một ngôn ngữ lập trình, bạn nên học gì để có một khởi đầu tốt? Khóa học sẽ cung cấp bạn các kiến thức sơ khởi nhất về lập trình

Những người tham gia Những người tham gia Những người tham gia Những người tham gia Những người tham gia Những người tham gia Những người tham gia Những người tham gia Những người tham gia Những người tham gia +-1
Có 10 người tham gia

.

Giới thiệu về khóa học

Bạn là người mới và bạn không biết bắt đầu từ đâu? Hay bạn đang tiếp cận ngôn ngữ lập trình và thấy nó quá khô khan và nhàm chán?

Đó là do bạn chưa hiểu hết về lập trình, và hỏng kiến thức sơ khởi, điều đó tạo nên những dòng code khô khan của bạn và thậm chí đôi khi bạn không hiểu những dòng code đó tại sao có, nó để làm gì.

Khóa học này là dành để cho các bạn, khóa học không đè nặng tính kỹ thuật, mà thay vào đó là việc giới thiệu cho bạn các kiến thức về biến, tại sao có biến, về một số cấu trúc và lập trình bằng ngôn ngữ đời sống thông qua sơ đồ thuật toán.

Khóa học bao gồm:

  • Các kiến thức cơ bản về biến
  • Các kiến thức về cấu trúc lặp, cấu trúc điều kiện và chức năng
  • Kiến thức về lập trình thông qua ngô ngữ đời sống
  • Định hướng học lập trình

Kết quả nhận được từ khóa học

Kết thúc khóa học này, bạn sẽ:

  • Có một cái nhìn khái quát về lập trình
  • Hiểu biết về các cấu trúc có trong lập trình
  • Hiểu cách giải quyết một bài toán trong lập trình
  • Hiểu cách sử dụng sơ đồ khối để lập trình

Đối tượng thích hợp

Khóa học này không yêu cầu các bạn phải biết trước gì cả, nhưng khuyến khích các bạn:

  • Có tinh thần tự học, dám đương đầu với khó khăn và dám giải quyết khó khăn
  • Có tinh thần trách nhiệm

Điều kiện để học

Không có điều kiện yêu cầu học.


THAM GIA KHÓA HỌC

Lập trình là lập trình

Trước khi học một ngôn ngữ lập trình, bạn nên học gì để có một khởi đầu tốt? Khóa học sẽ cung cấp bạn các kiến thức sơ khởi nhất về lập trình


Top