Ôn tập Mác - Lênin

mac.rar (590.81 kB) 893 190

Ôn tập Mác - Lênin. Tài liệu phục vụ cho ĐH Công Nghệ TPHCM

Có đề thi giấy 90 câu của trường, độ chính xác cao.

Vì lý do bảo mật, mấy bạn ko dùng IDM để tải + phải login để kiểm soát, ko share ra nha


Top