Simple System phiên bản 2.0

simplesystem.rar (883.55 kB) 43071 472


Changelog

v2.0.2 - Update 02/11/2017

- Fix lỗi thiết lập mặc định khóa trong đăng ký
- Fix lỗi ngày tháng hết hạn sử dụng


Top