Demo thuật toán Kmeans Clustering

kmean.rar (424.38 kB) 33 1

Ứng dụng thuật toán Kmeans vào để phân cụm các điểm dữ liệu, chúng ta thu được kết quả từng bước.

Ứng dụng minh họa được xây dựng trên mã nguồn AutoIT phiên bản 3.3.14.5 được tải tại https://autoitscript.com

Mã nguồn xem tại đây: https://opdo.vn/code/1162123

Cám ơn các bạn đã quan tâm.


Top