classtool Hutech

classtool.rar (496.48 kB) 345 18

classtool Hutech

Phần mềm hỗ trợ lấy danh sách điểm của sinh viên. Cung cấp riêng cho ban cán sự lớp.

Hướng dẫn sử dụng

  • Bước 1: Mở phần mềm và nhập năm và học kì cần lấy, ví dụ năm 2016 học kì 2 thì nhập 20162
  • Bước 2: Tạo 1 file txt, với mỗi dòng là 1 MSSV cần lấy thông tin
  • Bước 3: Kéo file txt đó vào chương trình
  • Bước 4: Bấm tiếp tục và đợi chương trình yêu cầu xuất file excel

Điều kiện sử dụng

  • Máy phải cài Windows 7 trở lên
  • Máy phải sử dụng Excel 2007 trở lên
  • Phải là ban cán sự lớp để được cấp quyền dùng

Top